BEHØRIGHET FOR ASBEST ARBEIDE

Opplæring i sikker bruk og fjerning av elementer som inneholder asbest. Spesialist trening.

Kursen er retusuwanie-azbestu-2011tet til bedrifter og enkelte personer som ønsker å oppfylle kravene i EU og utvide arbeidet knyttet til sikring eller fjerning av asbestholdige materialer (av alle typer). Undervisning holdes av fagfolk som garanterer høy kvalitet på forelesningene.

 

Målet med opplæringen er å garantere deltakerne:

 • kunnskap om risikoen forbundet med arbeide,
 • kunnskap om reglene og prinsippene for helse og sikkerhet i arbeide i den grad som er nødvendig for å utføre arbeidet på en gitt posisjon og relaterte til dette plikter og ansvar innen helse og sikkerhet i arbeide,azbest21
 • å tilegne seg kompetanse til å arbeide på en sikker måte både for seg selv og andre samt lære om nødprosedyrer og førstehjelp til personer som råket ut for ulykke.

På kursen vil du lære:

 • egenskaper av asbest og dens virkninger på helse, inkludert den sammenkopplede effekten av røyking
 • typer materialer eller produkter som kan inneholde asbest og deres mest vanlige anvendelse
 • hvor den tekniste tilstanden av materialer eller produkter påvirker nivå av frigjøring av asbestfibrer
 • handlemåter ved kontakt med materialer som det er mistanke om at de inneholder asbest
 • tilgjengelige kilder til informasjon om plasseringen av asbestholdige produkter
 • tilfeller der man kan råke på materialer mistenkt for å inneholde asbest og der man umiddelbart må stoppe arbeide og informere arbeidslederen
 • handlemåter for å minimere risikoen for eksponering for skadelige asbestpåvirkning når produktet mistenkt for å inneholde asbest er i dårlig stand eller har blitt skadet ved et uhell, for eksempel evakuering og sikring av nærmiljø og å informere relevante personer
 • hvilke dokumenter må fylles i før arbeidet starter
 • hvilken søknad og når den må gjøres
 • hvordan å forberede seg før en eventuell kontrolle av PIP (arbeidsinspeksjon), Sanepid (helse institutt) eller og Bygningskontroll

Kurs i polsk, russisk, engelsk eller norsk

 

Hva trenger du?

Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs, pris kr. 7.700,-

Kurser vil bli avholdt:   Trondheim : 24-26.05.2016

Utvendig sanering: 2 dagers kurs, pris kr. 5.600,-

Kurser vil bli avholdt:   Trondheim : 26-27.05.2016

Rør sanering: Kan ikke kombineres med overnevnte kurs, kun som internopplæring for rørsanering.

office@expertasbest.com