BEHØRIGHET FOR  ARBEIDE I HØYDEN

Opplæring i valg og bruk av personlig verneutstyr mot fall fra høyde. Riktet til bransjer som til grunn av arbeidets art utsetter en arbeidstaker for risiko å falle fra en høyde f eks:

 • byggebransjen,
 • elektroenergi,
 • vann og avløp,
 • høytlager,
 • telekommunikasjon,
 • mobiltelefoni,
 • takarbeide,
 • snørydding på taket,
 • renholdstjenester,
 • reparasjoner,
 • og andre

Hvorfor er oplæringen verdifull:

 • Opplæring organisert i samsvar med juridiske forskrivter fra 2014
 • Opplæring er utført av høyt kvalifiserte spesialister og utøvere.
 • Målet er å lære selvstendig og trygg bevegelse på høyden ved hjelp av verneutstyr og arbeidsstøtte.
 • I tillegg vil deltakerne lære de grunnleggende teknikker for rømning fra høyden og paramedisk hjelp.
 • I løpet av forelesninger og øvinger diskuteres juridiske spørsmål med hensyn til sikkerhet på høyden av hensyn til risikovurdering.

 

 

 

Hver deltaker vil motta et sertifikat på polsk, engelsk, tysk og norsk som er godkjent i EU og utenfor EU. Bedrifter og enkelte personer som har fått våre sertifikater arbeider bl a i: Tyskland, Frankrike, Nederland, Sverige, Danmark, Norge, Storbritannia, Sveits, Østerrike og Polen

 

 

Kurser vil bli avholdt:

Kurs i polsk, russisk, engelsk eller norsk

Trondheim : 28.05.2016 (Antall timer : 4)